Kompostárna

náklo

Produkujeme schválené hnojivo - kompost

Od 1.10. cena volně loženého kompostu

Cena 600 Kč / tuna

cena je uvedena včetně DPH

Rozbory a certifikaci naleznete zde.

Provozní informace

S platností od soboty, 1.6.2024, bude již sobotní provoz kompostárny pouze bez nakládky!


Děkujeme za pochopení.

Jak vyrábíme kompost?

Základní surovina rostlinný odpad (BRO - biologicky rozložitelný odpad).

Do systému kompostárny je zapojeno 13 dodavatelů BRO. Spolupracující obce, které jsou do projektu zapojeny, mají ve svém katastru rozmístěny zelené kontejnery, do kterých mohou občané ukládat BRO ze svých zahrad a domácností. Kompostárna je určena pouze pro odpad rostlinného původu.

Následně je odpad svážen na kompostárnu ke zpracování.

Zde pak dochází ke zpracování BRO na kompost. Odpad je v potřebných poměrech nakládán do drticího zařízení a zde rozdrcen a promíchán.

Upravený BRO je pak převezen k plnicímu zařízení EURO BAGGING CM 1,5, za jehož pomoci je plněn do igelitových vaků.

BRO umístěný v igelitovém vaku o rozměrech 60 x 1,5 m je pak provzdušňován a přibližně 50 dnů probíhá jeho zrání. Po uplynutí tohoto období je vak rozřezán a již zkompostovaný BRO je navezen na hromadu. Zde se nechá přibližně měsíc dozrávat a následně se ještě jednou přehodí. Poté se provede jeho prosetí a je připraven k dalšímu využití.

Prosetý kompost na frakci 20mm je připraven k expedici. Prodej probíhá v areálu Sběrného dvora Náklo. Kompost je možno zakoupit v otevírací dobu, viz tabulka na úvodní straně.

Po předchozí dohodě Vám kompost rádi dovezeme, případně zařídíme dopravu.

Druhy přijímaných odpadů

Dle provozního řádu lze přijímat tyto odpady.

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01

Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpad z destilace lihovin

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové

03 03 11

Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

17 02 01

Dřevo

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 08 05

Kaly z biologického čištění komunálních odpadních vod

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

Zobrazit tabulku

Do kompostu je zakázáno vhazovat jiné než výše uvedené druhy odpadů.

Technické služby Náklo, příspěvková organizace realizovalo dotační projekt jehož předmětem je navýšení kapacity sběrného dvora v obci Náklo v Olomouckém kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity odděleného sběru odpadů o 46 t/rok, a kapacity sběrného dvora o 115 t ročně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Více informací naleznete ZDE.

© Technické služby Náklo 2024 | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu